Socialinis pedagogas

SOCIALINIO PEDAGOGO PAGALBA TEIKIAMA, JEI MOKINYS:

 • nesutaria su tėvais, mokytojais, bendraamžiais;
 • susiduria su problema ir nežino kaip ją įveikti;
 • nesupranta savo jausmų, emocijų, jaučia įtampą, nerimą;
 • ieško savęs, savo galimybių.

Socialinis pedagogasmokykloje padės įvertinti ir spręsti šias problemas:

 • mokymosi;
 • lankomumo;
 • elgesio.

Patars, kaip:

 • išmokti pasipriešinti smurtui, prievartai mokykloje ir šeimoje.

Primins ir informuos tave apie:

 • tavo teises ir pareigas;
 • drausminių priemonių taikymą nesilaikant pareigų ir elgesio taisyklių.

Konsultuos šiais klausimais:

 • nemokamo maitinimo;
 • paramos mokinio reikmėms įsigyti;
 • pavežimo į mokyklą.


Socialinė pedagogė teikia pagalbą mokiniams po pamokų ir pamokų metu, konsultuoja mokinių tėvus, mokytojus, globėjus.