Mokyklos istorija

1910 m.Kazlų Rūdos gyvenvietėje Stoties g. Nr. 1 (dab. Vincento Borisevičiaus gatvė) įkurta dviklasėgeležinkeliečių mokykla.Mokykla veikė iki Pirmojo pasaulinio karo. Po karo geležinkeliečių mokykla veikė tik dvejus metus.

1923 m.Marijampolės apskrities švietimo komisijos nutarimu Kazlų Rūdoje įsteigiama pradžios mokykla, kurioje veikė trys skyriai. Pirmuoju mokyklos vedėju ir mokytoju paskiriamas Kazimieras Bukšnys. 1939 m.mokykloje jau veikia septyni skyriai, septintasis skyrius buvo gamybinio profilio. 1941 m. birželio 23 d. mokyklos pastatas sudegė. Sudegė ir visi mokyklos dokumentai.

1945 m. atidaryta Kazlų Rūdos progimnazija.Pirmuoju direktoriumi paskirtas P. Vaitiekūnas. Mokėsi 237 moksleiviai.

1946 m.progimnazija tapo gimnazija. 1950–1962 m. mokykla vadinta Kazlų Rūdos vidurine mokyklair priklausė Kazlų Rūdos rajonui. 1954 m. balandžio 19 d. sudegė mokyklos pastatas. Gaisro metu sudegė gana daug dokumentų.

1958 m. pastatyta nauja vidurinė mokykla.Mokyklos atstatymo darbams vadovavo direktorius Alfredas Kligys.

Nuo 1962 m. kovo 31 d., panaikinus Kazlų Rūdos rajoną, Kazlų Rūdos vidurinė mokykla priklausė Kapsuko rajono Liaudies švietimo skyriui.

1972 m. m. Valančiaus gatvėje pradėtas statyti naujas mokyklos pastatas.

sena-mokykla-1.jpg

1973 m. spalio 13 d. įvyko mokyklos priestato atidarymo šventė.Naujose patalpose buvo įrengta 16 kabinetų, sporto salė, valgykla, pastato apačioje šaudykla bei rūbinės. 1980 m. pastatytas naujas mokyklos bendrabutis.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę Kazlų Rūdos vidurinės mokyklos ugdymo procese diegiamos įvairios naujovės, sudaromos sustiprinto mokymo klasės pagal profilį. Tuo metu Lietuvoje pradeda kurtis pirmosios gimnazijos.

Kruopščiai pasiruošus ir gavus LR švietimo ir mokslo ministerijos bei Marijampolės rajono Švietimo skyriaus pritarimą, nuspręsta 1994 m. lapkričio 18 d.atidaryti pirmąją gimnazijos klasę.

1995 m. sausio 13 d.Kazlų Rūdos vidurinei mokyklai suteiktas prezidento Kazio Griniaus vardas.

1999 m. birželio 3 d.Kazlų Rūdos Kazio Griniaus vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijosstatusas.2003 m. liepos 1 d. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija reorganizuota į Kazlų Rūdos Kazio Griniaus išgrynintą keturmetę gimnaziją ir Kazlų Rūdos pagrindinę mokyklą.

mokyklos-ntr.-prieš-10-metų.jpg

2018 m. Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla paminėjo savo penkiolikos metų jubiliejų ir jai buvo suteiktas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Prano Dovydaičio vardas.

Mok-nuotrauka-nauja-1-scaled.jpg

Kazlų Rūdos vidurinei mokyklai vadovavo :

 • 1945–1946 P. Vaitiekūnas
 • 1946–1947 A. Ruzgys
 • 1947–1948 J. Sasnauskas
 • 1948–1949 S. Vinbergaitė
 • 1949–1954 J. Navickas
 • 1954–1958 R. Kozlovaitė-Turčilauskienė
 • 1958–1960 A. Kligys
 • 1961–1966 K. Brazaitis
 • 1966–1986 L. Žukauskas
 • 1986–1977 G. Vaišnora
 • 1997–1998 m. l. e. p. D. Botyriūtė
 • 1998–2002 R. Pabalys
 • 2002 m. A. Vaivada
 • 2003 m. I. Raulinaitienė
 • 2003–2019 A. Vaivada
 • 2019–2020 l. e. p. A. Aputienė
 • nuo 2020 m. Asta Daugirdė – Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos direktorė.