MOKSLO METŲ TRUKMĖ

8. Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais:

8.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.;

8.2. ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos;

8.3. ugdymo proceso pabaiga – 2022 m. birželio 23 d.

8.4. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. –2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.
Vasaros atostogos 2022 m. birželio 25 d.– rugpjūčio 31 d.


9. Mokykla ugdymo procesą skirsto pusmečiais:

9.1. 1-asis pusmetis – 2021-09-01–2022-01-21;

9.2. 2-asis pusmetis – 2022-01-24–2021-06-23.