ES fondų investicijų projektas Mokyklų „aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto tikslas:didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą;

Projekto uždavinys:modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką;

Projekto partneriai:visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos ir kt.

Projektui įgyvendinti skirta:24 065 118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto vykdymo laikotarpis:2017 m. kovas – 2021 m. gruodisProjekto kodas:09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.

Įgyvendinant projektą įvykdytos šios veiklos:

Vykdomos veiklos:

  • Kuriami regioniniai STEAM atviros prieigos centrai
  • Mokyklos aprūpinamos kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si)

Projekto nauda

Projekto metu mokyklos aprūpintos gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika ir kt. Atnaujinus 1–8 klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, tikimasi, kad ateityje tai didins ir šių mokslų potencialą bei būsimų technologijų ir gamtos mokslų specialistų skaičių. Įgyvendinant projektą septyniuose šalies regionuose įkurti STEAM atviros prieigos centrai, atveriantys modernias galimybes mokytis gamtos ir technologinių mokslų, inžinerijos ar matematikos.

Projekto nuorodos:

Projektą įgyvendina:

Nacionalinė švietimo agentūra