Gamtos  mokslų laboratorijoje – pirmieji eksperimentai

Gegužės 27 dieną Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijoje  5 klasių mokiniams vyko praktikos darbai “Tirpalų rūšys. Indikatoriai”.

Gamtos mokslų laboratorijoje per gamtos ir žmogaus pamokas atlikdami įvairius bandymus ir praktinius darbus mokiniai stiprina praktinius stebėjimo, tyrinėjimo ir eksperimentavimo įgūdžius. Žinodami tikslą, kelia hipotezę, atlikdami praktinius darbus ir analizuodami duomenis, formuluoja išvadą, kuri patvirtina arba paneigia hipotezę.

Tokie darbai motyvuoja mokinius, skatina juos domėtis gamtos mokslais, o mokymąsi paverčia įdomia veikla. Mokymasis – tai pažinimas, kurio negali būti be stebėjimų ir bandymų.

Informaciją ir nuotraukas pateikė Rasa Žemaitienė

Gamtos ir žmogaus mokytoja