7b klasės mokiniai dalyvavo rusų kalbos pamokoje, vykusioje  netradicinėje aplinkoje

7b klasės mokiniai dalyvavo rusų kalbos pamokoje, vykusioje netradicinėje aplinkoje- parduotuvėje  UAB Rimnisa Vilniaus g. 19. Mokinius ruošė ir pamoką „Kiek kainuoja įvairūs produktai?“  organizavo rusų kalbos mokytojos Danguolė Botyriūtė ir Nijolė Gelgotienė.

Šios pamokos tikslai ir uždaviniai – tobulinti mokinių rusų kalbos kalbinius gebėjimus, ugdyti bendrąsias kompetencijas. Septintokai rusų kalba, vartodami mandagumo žodžius, paklausdavo, kiek kainuoja įvairūs produktai,  dėkojo už malonų aptarnavimą ir atliko kitas pamokos netradicinėje aplinkoje veiklas.

Dėkojame  parduotuvės  UAB Rimnisa Vilniaus g. 19 vadovei Sigutei Mitrauskienei  už pagalbą organizuojant rusų kalbos pamoką netradicinėje aplinkoje- parduotuvėje.