2020-2021 m. m. projektai

Mokyklos vidaus projektas „Talentų diena“;
Mokyklos vidaus projektas „Adventinis laikotarpis“;
Mokyklos vidaus projektas „Profesinio veiklinimo diena“;
Mokyklos vidaus projektas „Šeimos diena/atvirų durų diena“;
Fizinio aktyvumo projektas „Judėjimas – sveikatos šaltinis“ ;
Fizinio aktyvumo projektas „Keliauk, judėk, pažink“ ;
Mokyklos vidaus projektas „Finansinio raštingumo ugdymas“;
Mokyklos vidaus projektas „Verslumo ugdymas“;
Mokyklos vidaus projektas „Informacinio raštingumo ugdymas“;
Mokyklos vidaus projektas „Nacionalinio saugumo ugdymas“;
Mokyklos vidaus projektas „Antikorupcinis ugdymas“.