2018-2019 M. M. PROJEKTAI

Socializacijos projektas „Atrask save tarp draugų“;
Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Etnokultūrinis paveldas – tautinės ir pilietinės savimonės kraitis“;
Vaikų vasaros stovyklos projektas „Per aktyvų pažinimą“;
Fizinio aktyvumo skatinimo „Judėjimas – sveikatos šaltinis“;
Ekologinio švietimo projektas „Aplinka–žmogaus ir gamtos kūrinys 3“;
Mokyklos vidaus projektas „Europos kalbų diena“;
Mokyklos vidaus projektas „Talentų diena“;
Mokyklos vidaus projektas „MIGS diena skirta Žemės dienai paminėti“;
Mokyklos vidaus projektas „Šeimos diena“;
Mokyklos vidaus projektas „Profesinio veiklinimo diena“ ;
Mokyklos vidaus projektas „Gerų darbų diena“.