2017 m. mokinių pasiekimai

DALYVAVIMAS OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE, VARŽYBOSE, PILIETINĖSE AKCIJOSE

Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja organizuojamose olimpiadose, konkursuose, varžybose, festivaliuose (savivaldybės, zonos, respublikiniuose etapuose, tarptautiniuose turuose).

Eil.Nr.

Renginio pavadinimas

Pasiekimai

1 2017-01-08 Pranciškonų organizuotame prakartėlių konkurse „Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“ dalyvavo 15 mokyklos mokinių. Vienas mokinys už puikų darbą apdovanotas Diplomu
2 2017-01-24 trys 8-tų klasių mokiniai dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės mokinių vokiečių kalbos konkurse. Iškovota II vieta
3 2017-02-03 Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II etapas, kuriame dalyvavo visų savivaldybės mokyklų meninio skaitymo konkurso nugalėtojai. Iškovotos I ir III vietos
4 2017-02-28 95 7-tų klasių mokiniai dalyvavo respublikinio projekto „Sveikatiada“ proto mūšyje „Fizinis aktyvumas. Šok ir būsi sveikas“. Mokykla apdovanota Padėka
5 2017 02 28 du mokiniai dalyvavo Lietuvos mokinių dailės olimpiados Kazlų Rūdos savivaldybės etape. Iškovota II vieta
6 2017-02-06 23 (6-8 klasių) mokiniai dalyvavo vertimų projekte „Tavo žvilgsnis“. Trys mokiniai apdovanoti Diplomais
7 2017-02-10 35 (7 kl.) mokinių dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų konkurse-viktorinoje „Pažinkime Rusiją“. Iškovotos II ir III vietos
8 2017-02-10 keturi mūsų mokyklos aštuntų klasių mokiniai dalyvavo 66-osiose Lietuvos mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etape, kuris vyko Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje. Iškovota I vieta tarp savivaldybės aštuntų klasių mokinių
9 2017 metų kovo mėnesį vyko edukaciniai informacinių technologijų, chemijos, matematikos, biologijos, anglų kalbos, istorijos, fizikos, lietuvių kalbos, geografijos konkursai OLYMPIS 2017. Konkursuose dalyvavo 50 mūsų mokyklos mokinių. 17 mokinių buvo apdovanoti Diplomais
10 2017-03-09 penki 7-8 klasių mokiniai dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų žaidynių smiginio varžybose. Berniukų ir mergaičių komandos iškovojo I vietas
11 2017-03-15 vienuolika 8 klasių mokinių dalyvavo ekologinio projekto „Ekotera“ konferencijoje-viktorinoje Kazlų rūdos savivaldybės mokiniams „Gyvenk ekologiškai. Komanda apdovanota Diplomu (geriausiai savivaldybėje pasirodžiusi komanda)
12 2017-03-22 27 6-7 klasių mokiniai dalyvavo projekto‚ “Sveikatiada“ proto mūšyje „Vandens nauda“. Mokykla apdovanota Padėka
13 2017-03-16 23 5-8 klasių mokiniai dalyvavo Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2017“. 4 mokinių rezultatai buvo geri (jiems pavyko aplenkti daugiau nei 50 procentų savo amžiaus konkurso dalyvių)
14 2017-03-29 trys 9,10 klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame konkurse „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“ Padėkos
15 2017-04-05 mokinių komanda dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės 5-7 klasių matematikos konkurse. Iškovota II vieta
16 2017-04-25 Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų lietuvių diktanto „Raštingiausias mokinys ir darbuotojas“ konkurse dalyvavo 16 mokinių iš 5-8 klasių. Iškovota I ir II vietos
17 2017-04-26 11 mokinių dalyvavo Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kroso estafečių varžybose (savivaldybės etape) Iškovota II vieta
18 2017-04-26 septyni 6-8 klasių mokiniai dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės geografijos konkurse „Mūsų žemė“. Padėkos
19 2017-05-19 mokiniai dalyvavo varžybų „Saugus ratas“ II etape ir III etape. Iškovota

II etape – I vieta

III etape- IV vieta
20 2017-05-23 berniukų ir mergaičių komandos dalyvavo Lietuvos mokinių olimpinio festivalio lengvosios atletikos keturkovės varžybose (savivaldybės etape). Berniukų komanda iškovojo I vietą, mergaičių – III vietą.
21 2017 metų spalio mėnesį vyko edukaciniai informacinių technologijų, chemijos, matematikos, biologijos, geografijos, istorijos, lietuvių kalbos, anglų kalbos konkursai OLYMPIS 2017. Konkursuose dalyvavo 37 mūsų mokyklos mokiniai. 22 mokiniai buvo apdovanoti Diplomais.
22 2017-10-11 9 mokiniai (7-9 kl.) dalyvavo Lietuvos mokinių olimpinio festivalio rudens kroso estafečių varžybose (savivaldybės etape). Iškovota III vieta
23 2017-10-25 30 mokinių iš 7, 8 klasių dalyvavo Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje. Mokyklos bendras vidurkis 51 iš 100
24 2017-11-10 penki 10 klasės mokiniai dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos ir Všį „Kazlų Rūdos verslo inkubatorius“ organizuotame jaunumo verslumo konkurse. Padėkos
25 2017-10-27 ir 2017-12-01 11 mokinių dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos bei Marijampolės visuomenės sveikatos biuro organizuotame konkurse “Sveikuolių sveikuoliai“. Iškovojo

I etape – I ir II vietas

II etape – V vietą
26 2017-11-30 devyni 6,7 klasių mokiniai dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų berniukų mažojo futbolo varžybose. Iškovota I vieta
27 2017-12-01 42 8 ir 10 klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse. Už labai gerus rezultatus apdovanoti Diplomais trys mokiniai
28 2017 12 mėn. du mokiniai dalyvavo respublikiniame konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“. Mokiniai apdovanoti padėkomis; vienas mokinys – Diplomu
29 2017 12 mėn. 6 klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame konkurse „Žiemos fantazija 2017“ 8 mokiniai apdovanoti Diplomais
30 2017-12-21 30 mokinių iš 8,9,10 klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame renginyje – Pasaulinės AIDS dienos viktorinoje „Protmūšis“. Padėkos

Didelis dėmesys mokykloje skiriamas socialiniam-pilietiniam mokinių ugdymui. Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja organizuojamose tarptautiniuose, šalies, savivaldybės, miesto bendruomenės renginiuose, akcijose, šventėse.

Eil.Nr.

Tarptautiniai, šalies, savivaldybės, miesto bendruomenės renginiai (akcijos, šventės)

1 2017-01-12 99 mokiniai dalyvavo Kazlų Rūdos bendruomenės renginyje, skirtame sausio 13-ios atminimui – „Atminimo laužas laisvės gynėjams atminti“.
2 2017-02-26 Kazlų Rūdos kultūros centro organizuotoje Užgavėnių šventėje dalyvavo 77 mokiniai.
3 2017-03-10 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo akcijoje dalyvavo 258 (5-10 klasių) mokiniai. Akciją Kazlų Rūdos savivaldybės mokykloms organizavo Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos bendruomenė.
4 2017-03-18 155 mokiniai (5-8 kl.) dalyvavo Žemės dienos paminėjimo akcijoje – Žemės vėliavos iškėlimo ceremonijoje. Akciją Kazlų Rūdos savivaldybės mokykloms organizavo Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos bendruomenė.
5 2017-03-27 Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos ir Kazlų Rūdos mokomosios miškų girininkijos organizuotoje akcijoje „Paukščiai grįžta namo 2017“ ir floristinių paveikslų konkurse dalyvavo 18 mokinių iš 7-10 klasių.
6 2017-04-15 Nacionalinėje miško sodinimo šventėje – 2017 m. dalyvavo 39 mokiniai.
7 2017-04-23 Kazlų Rūdos bendruomenės šventėje „Vaikų velykėlės“ dalyvavo daugiau nei 62 mokyklos mokiniai.
8 2017-04-28 pasaulinės gyvybės dienos paminėjime „Gyvybė – tai dovana“, kuris vyko Kazlų Rūdos viešojoje bibliotekoje dalyvavo 39 mokiniai iš 7,8 klasių.
9 2017-04-21 65 mokiniai (5-8 klasių) dalyvavo aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom 2017“.
10 2017-05-05 50 mokinių dalyvavo susitikime su Misija Sibiras 2016 dalyviais.
11 2017 m. gegužės mėn.172 mokiniai dalyvavo visoje Lietuvoje organizuotoje socialinėje iniciatyvoje „Nuoširdumo savaitė“.
12 2017-06-05 Kazlų Rūdos kultūros centro organizuotoje „Gegužinėje“ dalyvavo 15 mokinių iš 7, 8 klasių.
13 2017-09-15 20 mokinių iš 5-7 klasių dalyvavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro inicijuotoje respublikinėje akcijoje „Šoka visa Lietuva“.
14 2017-09-21 Pasaulinėje medžių sodinimo akcijoje dalyvavo 32 mokiniai iš 8-10 klasių.
15 2017-10-20 Jurgio Dovydaičio 110-oioms gimimo metinėms skirtame renginyje, kuris vyko Kazlų Rūdos savivaldybės viešojoje bibliotekoje dalyvavo 35 mokiniai.