2017-2018 M. M. PROJEKTAI

Socializacijos projektas „Kartu mes galime daugiau“;
Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Etnokultūrinis paveldas – tautinės ir pilietinės savimonės kraitis“;
Vaikų vasaros stovyklos projektas „Per aktyvų pažinimą“;
Daugiašalis ERASMUS+ projektas „Mūsų miškai – mūsų ateitis“;
Ekologinio švietimo projektas „Aplinka–žmogaus ir gamtos kūrinys“;
Aplinkos sveikatinimo projektas „Aš mokausi plaukti“;
Mokyklos erdvių tobulinimo projektas „Lauko klasė“;
Mokyklos vidaus projektas „Suvalkios miesteliai‘
Mokyklos vidaus projektas „Duona tai gyvenimas“
Mokyklos vidaus projektas „Mokyklos vidaus erdvių tobulinimas. Stendų įrengimas.“
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tarptautinis Erasmus KA1 projektas.