Darbo pasiūlymas

Įstaigos pavadinimas: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Pareigos: Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  1,0 et.

Darbo vieta: Maironio g. 28a,  Kazlų Rūda, Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Kazlų Rūdos pradinė mokykla

Reikalavimai: Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.

Mokėti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.

Gebėjimas efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Skaityti plačiau


Darbo pasiūlymas

Įstaigos pavadinimas: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Pareigos: Pradinio ugdymo mokytojas

Darbo vieta: Maironio g. 28a,  Kazlų Rūda, Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Kazlų Rūdos pradinė mokykla

Reikalavimai: Aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija (studijų krypties šaka pradinio ugdymo pedagogika).

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.

Mokėti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.

Gebėjimas efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Skaityti plačiau


Darbo pasiūlymas

Įstaigos pavadinimas: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Pareigos: Ikimokyklinio ugdymo mokytojas  1,0 et.

Darbo vieta: Maironio g. 28a,  Kazlų Rūda, Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Kazlų Rūdos pradinė mokykla

Reikalavimai: Aukštasis (universitetinis arba koleginis) pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.

Mokėti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.

Gebėjimas efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Skaityti plačiau


Darbo pasiūlymas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Ąžuolų Būdos darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (0,75 etato). Neterminuota darbo sutartis.

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.

Skaityti plačiau


Darbo pasiūlymas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus lopšelio-darželio ,,Pušelė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (1 etatas). Terminuota darbo sutartis (su galimybe pakeisti į neterminuotą).

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.

Skaityti plačiau


Olympis 2022- Pavasario sesija

3 kl. mokinė Sonata Norkeliūnaitė dalyvavo olimiadoje „Olympis 2022- Pavasario sesijoje”. Gavo 1 laipsnio biologiojos ir lietuvių kalbos konkurso diplomus. Taip pat 2 laipsnio matematikos konkurso diplomą, tušinuką dovanų. Mokinę konkursui ruošė 3 kl.Vyr. mokytoja Leonora Jančiūnienė.


Gamtos kalba

3 kl. mokinės: Kotryna Čiapaitė ir Sonata Norkeliūnaitė dalyvavo Kauno R. Kačerginės mokyklos daugiafunkcinio centro organizuotame Respublikiniame pradinių klasių mokinių virtualiame kūrybiniame projekte „Gamtos kalba”, skirtame gamtininkui, fotografui ir rašytojui Selemonui Paltanavičiui. Ir gavo padėkas kartu su savo mokytoja L. Jančiūniene.


Atostogas praleidome bendrystėje

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos bendruomenė  pavasario atostogų metu  dalyvavo įvairiuose prasminguose renginiuose.

Balandžio 16- ąją, Didįjį šeštadienį, Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje  mokinių, mokytojų ir tėvų atstovai dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje, meldėsi kartu. Tikybos mokytoja Jolita Paužienė taip pat  supažindino mokinius su Didžiojo šeštadienio tradicijomis.

Skaityti plačiau