Darbo pasiūlymas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus lopšelio-darželio ,,Pušelė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (1 etatas). Terminuota darbo sutartis (su galimybe pakeisti į neterminuotą).

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Renida Jankauskė, Tel Nr. (8 343) 68029, el. paštas rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Iki kada priimami prašymai: 2022-06-15

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų. Baigta ikimokyklinio ugdymo studijų programa. Pageidautina darbo patirtis.

Darbo apmokėjimo koeficientas nuo 7,44 iki 10,45 pareiginės algos BD (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo). 

Mėnesinis darbo užmokestis: bruto nuo 1347iki 1891 Eur, neto nuo 912 iki 1218 Eur.