Darbo pasiūlymas

Įstaigos pavadinimas: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Pareigos: Pradinio ugdymo mokytojas

Darbo vieta: Maironio g. 28a,  Kazlų Rūda, Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Kazlų Rūdos pradinė mokykla

Reikalavimai: Aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija (studijų krypties šaka pradinio ugdymo pedagogika).

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.

Mokėti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.

Gebėjimas efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Funkcijos: Pradinių klasių mokinių mokymas, vadovaujantis pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymu.

Darbo užmokestis: Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos 7,99 – 10,45.

Mėnesinis darbo užmokestis bruto nuo 1347iki 1891 Eur, neto nuo 912 iki 1218 Eur.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: Prašymas leisti dalyvauti atrankoje, išsilavinimo dokumentai, kvalifikacijos dokumentai, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, Gyvenimo aprašymas (CV), motyvacinis laiškas (pageidautina), buvusių darboviečių rekomendacijos (pageidautina).

Dokumentų priėmimo vieta: Kazio Griniaus gimnazijos raštinė

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. 8 (343) 68029, 8 (343) 95280, el.p. rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt, pradine@kaziogriniausgimnazija.lt

Dokumentų priėmimo terminas: 2022-06-09

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje atrinkti kandidatai informuojami telefonu.