Darbo pasiūlymas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Ąžuolų Būdos darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (0,75 etato). Neterminuota darbo sutartis.

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Renida Jankauskė, Tel Nr. (8 343) 68029, el. paštas rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Iki kada priimami prašymai: 2022-06-15

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų. Baigta ikimokyklinio ugdymo studijų programa. Pageidautina darbo patirtis.

Darbo apmokėjimo koeficientas nuo 7,44 iki 10,45  pareiginės algos BD (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo). 

Mėnesinis darbo užmokestis: bruto nuo 1010 iki 1418 Eur, neto nuo 688 iki 914 Eur.