Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos darbuotojų dėmesiui

Informuojame, kad 2022 m. kovo 15 d. prasidėjo Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos kandidatų į darbo tarybą atranka.

Kviečiame iki 2022 m. balandžio 1 d. imtinai siūlyti kandidatus į darbo tarybos narius. Kiekvienas darbuotojas, turintis didesnį nei trijų mėnesių nepertraukiamą darbo stažą gali siūlyti po vieną kandidatą, raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą.

Pasiūlymų laukiame Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos administracijoje, asmeniškai, paštu arba per tiesioginį vadovą.

Numatoma darbo tarybos rinkimų data – 2022 m. balandžio 20 d. Apie tikslų balsavimo laiką kiekviename iš skyrių informuosime papildomai.

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos

Darbo tarybos rinkimų komisija