Ilgamečiui mokyklos direktoriui Leonardui Žukauskui atminti

Graži mokytojų Žukauskų šeima 1966 metų vasarą  atvažiavo į Kazlų Rūdą. Tėtis Leonardas nuo rugsėjo vadovaus mokyklai, mama Irena mokys lietuvių kalbos, keturiolikmetis Jūratis  mokysis, ketverių Žilvinas vaikyste dar džiaugsis.

Direktorius augino, kūrė, statė, krūvon būrė mūsų mokyklą. Ar ne todėl daugybės jau užaugusių žmonių direktorius, nuolat atsimenamas, pagarbos kupinu žodžiu minimas. Per  dvidešimt su kaupu metų naudos daug padaryta. Mokykla augo ir plėtėsi. Kad darbas dviem pamainom nevargintų nei mokinukų, nei mokytojų, 1973 m. atveriamos triaukščio priestato durys.  Kai vietos vėl  pritrūksta, mokykla stiebiasi aukštyn ir per pora metų trečias aukštas užauga. Rūpestingas šeimininkas pastebi ir visais keliais iš aplinkinių  kaimelių autobusais, traukiniais ir dviračiais atvažiuojančius mokinius- jų patogumui ir saugumui naujas bendrabutis išauga.

 Kazlų Rūdos mokykla nuo seno turėjo dvasią. Ne mūras kuria ir išlaiko ją, o žmonės. Sugrįždavo buvę mokiniai, įgiję pedagoginį išsilavinimą, paskyrimus gavę  jauni specialistai,  pajutę nuoširdų direktoriaus rūpestį, čia šaknis įleisdavo. Iš vienos širdies į kito  yra trumpiausias kelias…

Jautė direktoriaus L. Žukausko rūpestį visi mokyklos žmonės, nenuvilti jo stengėsi. Pavasarinės abiturientų kelionės į Maskvą, kur parodų ir koncertų salės laukė, džiugino ketvirtį  amžiaus, svečių  iš filharmonijos koncertai mokykloje, sportininkų pergalės, chorų, pučiamųjų orkestro, estradiniai ansambliai, kraštotyrininkai ir turistai, literatai ir laureatai

Suburti bendraminčių mokytojų kolektyvą ir ugdyti jaunus žmones taip, kad laikytųsi vienas kito, kurtų, burtų, statytų  ir augintų. Mūsų mokyklos direktoriui Leonardui Žukauskui tai pavyko.

Slapčia linkėjom sulaukti šimto metų, deja… Istorijos mokytojui, karą išgyvenusiam žmogui nemielos  pastarosios dienos… Bet ne kiekvienam skiriama diena išėjimo, kai švenčiamas Nepriklausomybės Atkūrimas ir  ošia Lietuvos trispalvių ir geltonai mėlynų vėliavų girios…

Ilsėkitės ramybėje

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos bendruomenė.