Projektas „Geriausiai lankanti klasė“

Projektas
„GERIAUSIAI LANKANTI KLASĖ“

DALYVIAI

•  Projekto dalyviai 1-4 klasių mokiniai.

EIGA

•  Projektas vyks nuo š.m. vasario 1 d. iki š.m. birželio 1 d.
•  Pamokos praleistos dėl ligos, kurios pateisintos gydytojo dokumentu, bus neskaičiuojamos.
•  Kiekvieną mėnesį klasių lankomumo suvestinės bus pateikiamos stende.


APDOVANOJIMAI
          

•  Trys geriausiai lankančios klasės bus apdovanojamos padėkos raštais.
•  Geriausiai lankanti klasė bus apdovanojama ekskursija arba asmenine dovana.

KOMISIJA

Komisijos pirmininkė:
Irena Raulinaitienė – direktorė
Nariai:
Vaida Juškienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Dalė Tamaliūnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jolanta Banionienė – socialinė pedagogė;
Vilda Girniūtė, 1a klasės mokinė;
Ieva Klimavičiūtė, 2d klasės mokinė;
Milda Šilingytė, 1c klasės mokinė.

LINKIME SĖKMĖS!!!