Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Adresas: M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 95284
El. p.:

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos (VGK) paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialių poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Prano Dovydaičio progimnazijos vaiko gerovės grupė:

Grupės vadovas – Rasa Žemaitienė, skyriaus vedėja.

Nariai:

Jūratė Kazlauskienė, specialioji pedagogė;
Rasa Edita Kubilė, socialinė pedagogė;
Lina Mačiūtienė, psichologė;
Lolita Šiaulienė, lietuvių kalbos mokytoja.