Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Adresas: M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 68031
El. p.: progimnazija@kaziogriniausgimnazija.lt

Iškilmingas Žaliosios vėliavos įteikimas

Spalio 10 dieną Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijoje vyko iškilminga Aplinkosauginio švietimo fondo Žaliosios vėliavos įteikimo ceremonija, už gamtosauginę veiklą tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje. Šių mokyklų programa orientuoja mokinius į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą, remiantis įvairiais darnaus vystymosi aspektais. Šventėje dalyvavo Gamtosauginių mokyklų programos koordinatorius Lietuvoje Renaldas Rimavičius, taip pat Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Ina Živatkauskienė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Baronienė.
Renginys buvo pradėtas Nijolės Gelgotienės ir Audronės Pranskevičienės-Dautartienės ruošta menine kompozicija. Gamtosauginės mokyklos programos dalyviai pasidžiaugė įdomia ir turininga 2022 m. veikla. Gamtosauginės mokyklos komiteto nariai kalbėjo apie svarbiausius padarytus darbus: medelių, miško sodinimą, šiukšlių rinkimo akcijas, aplinkos tvarkymą, vykusias edukacines ir integruotas pamokas, paskaitas, projektinių darbų rašymą, gamtosauginį auditą.
Renginio metu progimnazijos bendruomenę sveikino garbingi svečiai. Gamtosauginių mokyklų programos koordinatorius Lietuvoje Renaldas. Rimavičius pasidžiaugė progimnazijos žaliųjų nuveiktais darbais ir Gamtosauginės mokyklos programos koordinatorei progimnazijoje – skyriaus vedėjai Rasai Žemaitienei bei gamtosauginio komiteto nariams įteikė Žaliąją vėliavą bei Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatą. Progimnazijos Gamtosauginės mokyklos programos dalyviai, džiaugdamiesi puikiu savo veiklos įvertinimu, nuoširdžiai dėkoja visai progimnazijos bendruomenei už bendrą darbą aplinkosaugos srityje.

Gamtosauginės mokyklos programos koordinatorė Rasa Žemaitienė