Reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

Darbo vieta: Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje (Maironio g. 28 A, Kazlų Rūda).

Kvalifikaciniai reikalavimai:
Pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.
Gebėjimas: bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, rengti dokumentus, ataskaitas ir teikti informaciją pagal pareigybės nustatytas funkcijas.

Veikla: Ugdomojo proceso organizavimas ir vykdymas.
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl leidimo dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimo dokumentų kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 13 d.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutartis: sudaroma nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Darbo užmokestis: darbo užmokesčio koeficientas 6,91–8,62 BD.
Dokumentai priimami Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos raštinėje nuo 8 val. iki 15 val., elektroniniu paštu arba paštu.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Kontaktai:
Atgimimo g. 1, LT–69415 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 68 029, 68 030,
el. p. direktorius@kaziogriniausgimnazija.lt, rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt;
ir
tel. (8 343) 49 238, el. p. rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt


Reikalingas ikimokyklinio ugdymo dalyko (muzikos) mokytojas

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo dalyko (muzikos) mokytojo pareigoms užimti.

Darbo vieta: Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje (Maironio g. 28 A, Kazlų Rūda).

Kvalifikaciniai reikalavimai:
Pedagoginis muzikinis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.
Gebėjimas: bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, rengti dokumentus, ataskaitas ir teikti informaciją pagal pareigybės nustatytas funkcijas.
Veikla: Ugdomojo proceso organizavimas ir vykdymas.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl leidimo dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimo dokumentų kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 13 d.
Darbo krūvis: 0,5 etatas.
Darbo sutartis: sudaroma nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Darbo užmokestis: darbo užmokesčio koeficientas 6,91–8,62 BD.
Dokumentai priimami Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos raštinėje nuo 8 val. iki 15 val., elektroniniu paštu arba paštu.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu asmeniškai ir kviečiami pokalbiui

Kontaktai:
Atgimimo g. 1, LT–69415 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 68 029, 68 030,
el. p. direktorius@kaziogriniausgimnazija.lt, rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt;
ir
tel. (8 343) 49238, el. p. pradine@kaziogriniausgimnazija.lt


Reikalingas socialinis pedagogas

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija skelbia atranką socialinio pedagogo pareigoms užimti.

Darbo vieta:
0,5 etato Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio progimnazijoje (M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda).
0,25 etato Bagotosios mokykloje (Šilo g. 10, Bagotosios k., Kazlų Rūda).

Kvalifikaciniai reikalavimai:
Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.

Gebėjimas: bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, rengti dokumentus, ataskaitas ir teikti informaciją pagal pareigybės nustatytas funkcijas.
Veikla: darbas su mokiniais, jų tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, mokytojais, kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais socialinės-pedagoginės pagalbos klausimais.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl leidimo dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimo dokumentų kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 13 d.
Darbo krūvis: 0,75 etato.
Darbo sutartis: sudaroma nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Darbo užmokestis: darbo užmokesčio koeficientas 5,38–7,48 BD.
Dokumentai priimami Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos raštinėje nuo 8 val. iki 15 val., elektroniniu paštu arba paštu.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Kontaktai:
Atgimimo g. 1, LT–69415 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 68 029, 68 030,
el. p. direktorius@kaziogriniausgimnazija.lt, rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt
Tel. (8 343) 68 031, el.p. mokykla@krpagrindine.lt
Tel. (8 343) 99 903, el. p. bagotoji@kaziogriniausgimnazija.lt


Reikalingas logopedas

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija skelbia atranką logopedo pareigoms užimti.

Darbo vieta:
1 etatas Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje (Maironio g. 28 A, Kazlų Rūda).
0,5 etato Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio progimnazijoje (M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda).

Kvalifikaciniai reikalavimai:
Aukštasis universitetinis išsilavinimas, logopedo profesinė kvalifikacija.
Gebėjimas: bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, rengti dokumentus, ataskaitas ir teikti informaciją pagal pareigybės nustatytas funkcijas.
Veikla: specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams, turintiems kalbos raidos ar kitų komunikacinių sutrikimų, teikimas.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl leidimo dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimo dokumentų kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 13 d.
Darbo krūvis: 1,5 etato.
Darbo sutartis: sudaroma nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Darbo užmokestis: darbo užmokesčio koeficientas 5,38–7,48 BD.
Dokumentai priimami Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos raštinėje nuo 8 val. iki 15 val., elektroniniu paštu arba paštu.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Kontaktai:
Atgimimo g. 1, LT–69415 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 68 029, 68 030,
el. p. direktorius@kaziogriniausgimnazija.lt, rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt;
Tel. (8 343) 49 238, el. p. rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt;
Tel. (8 343) 68 031, el. p. progimnazija@kaziogriniausgimnazija.lt


Reikalingas mokytojo padėjėjas

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigoms užimti.

Darbo vieta:
0,5 etato Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje (Maironio g. 28 A, Kazlų Rūda).
0,5 etato Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje (Atgimimo g. 1, Kazlų Rūda).
0,5 etato Jankų mokykloje (Mokyklos g. 3, Jankų k., Kazlų Rūda).

Kvalifikaciniai reikalavimai:
Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija.
Gebėjimas: bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą ir teikti informaciją pagal pareigybės nustatytas funkcijas.
Veikla: padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl leidimo dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimo dokumentų kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 13 d.
Darbo krūvis: 1,5 etato.
Darbo sutartis: sudaroma nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Darbo užmokestis: darbo užmokesčio koeficientas 4,2–7,8 BD.
Dokumentai priimami Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos raštinėje nuo 8 val. iki 15 val., elektroniniu paštu arba paštu.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Kontaktai:
Atgimimo g. 1, LT–69415 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 68 029, 68 030,
el. p. direktorius@kaziogriniausgimnazija.lt, rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt;
Tel. 8 343 49238, el. p. rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt
Tel. 8 343 41635, el. p. mokykla@jankai.kazluruda.lm.lt


Reikalingas dietistas

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija skelbia atranką dietisto pareigoms užimti.

Darbo vieta:
0,5 etato Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio progimnazijoje (M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda).

Kvalifikaciniai reikalavimai:
Aukštasis arba spec. vidurinis išsilavinimas medicinos ar maisto technologijų srityje.

Gebėjimas: bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, rengti dokumentus, ataskaitas ir teikti informaciją pagal pareigybės nustatytas funkcijas, organizuoti ir kontroliuoti sanitarinių-higieninių reikalavimų laikymąsi.
Veikla: mokinių mitybos organizavimas ir įgyvendinimas.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl leidimo dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimo dokumentų kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 20 d.
Darbo krūvis: 0,5 etato.
Darbo sutartis: sudaroma nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Darbo užmokestis: darbo užmokesčio koeficientas 4,6–8,9 BD.
Dokumentai priimami Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos raštinėje nuo 8 val. iki 15 val., elektroniniu paštu arba paštu.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu asmeniškai ir kviečiami pokalbiui

Kontaktai:
Atgimimo g. 1, LT–69415 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 68 029, 68 030,
el. p. direktorius@kaziogriniausgimnazija.lt, rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt;
ir
tel. (8 343) 68 031, el. p. mokykla@krpagrindine.lt


Reikalingas maitinimo tarnybos vedėjas

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija skelbia atranką maitinimo tarnybos vedėjo pareigoms užimti.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis išsilavinimas arba jam prilygintas išsilavinimas.

Gebėjimas: bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti dokumentus, ataskaitas ir teikti informaciją pagal pareigybės nustatytas funkcijas. Užtikrinti maitinimo paslaugos kokybę.

Veikla: gimnazijos vaikų ir mokinių maitinimo planavimas, organizavimas, koordinavimas ir priežiūra.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl leidimo dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimo dokumentų kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 20 d.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutartis: sudaroma nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Darbo užmokestis: darbo užmokesčio koeficientas 4,6–8,9 BD.

Dokumentai priimami Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos raštinėje nuo 8 val. iki 15 val., elektroniniu paštu arba paštu.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu asmeniškai ir kviečiami pokalbiui (2021 m. rugpjūčio 24 d. 15 val.).

Kontaktai:
Atgimimo g. 1, LT–69415 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 68 029, 68 030,
el. p. direktorius@kaziogriniausgimnazija.lt, rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt


Reikalingas viešųjų pirkimų specialistas

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija skelbia atranką viešųjų pirkimų specialisto pareigoms užimti.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygintas išsilavinimas.

Gebėjimas: bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti dokumentus, ataskaitas ir teikti informaciją pagal pareigybės nustatytas funkcijas.
Veikla: gimnazijos viešųjų pirkimų planavimas, organizavimas, koordinavimas ir priežiūra.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl leidimo dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimo dokumentų kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 20 d.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutartis: sudaroma nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Darbo užmokestis: darbo užmokesčio koeficientas 5–11,6 BD.
Dokumentai priimami Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos raštinėje nuo 8 val. iki 15 val., elektroniniu paštu arba paštu.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu asmeniškai ir kviečiami pokalbiui (2021 m. rugpjūčio 24 d. 14 val.).

Kontaktai:
Atgimimo g. 1, LT–69415 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 68 029, 68 030,
el. p. direktorius@kaziogriniausgimnazija.lt, rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt


Reikalingas direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija skelbia atranką direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygintas išsilavinimas.

Gebėjimas: bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti dokumentus, ataskaitas ir teikti informaciją pagal pareigybės nustatytas funkcijas.
Veikla: gimnazijos ūkinės veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas ir priežiūra.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl leidimo dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimo dokumentų kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 20 d.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutartis: sudaroma nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Darbo užmokestis: darbo užmokesčio koeficientas 5–11,6 BD.
Dokumentai priimami Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos raštinėje nuo 8 val. iki 15 val., elektroniniu paštu arba paštu.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu asmeniškai ir kviečiami pokalbiui (2021 m. rugpjūčio 24 d. 13 val.).

Kontaktai:
Atgimimo g. 1, LT–69415 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 68 029, 68 030,
el. p. direktorius@kaziogriniausgimnazija.lt, rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt


Kazlų Rūdos savivaldybė skelbia konkursą Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti

Kazlų Rūdos savivaldybė skelbia konkursą Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Konkursas paskelbtas – 2021-07-21

Nuoroda į pagrindinį konkurso skelbimąhttps://www.kazluruda.lt/administracine-informacija/karjera/konkursai-i-savivaldybesbiudzetiniu-ir-viesuju-istaigu-vadovu-pareigas/185

Pretendentų atrankos posėdžio data – 2021-11-10


 • Gimnazijos skyriai

  Prano Dovydaičio progimnazija

  Kazlų Rūdos pradinė mokykla

  Lopšelis-darželis „Pušelė“

  Antanavo mokykla

  Bagotosios mokykla

  Jankų mokykla