Spektaklis „Dulkėti veidrodžiai“ – puiki netradicinė pamoka

Spalio 25d, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje, lankėsi ypatingas svečias, aktorius, teatro pedagogas – Raimondas Klezys. Jaunas aktorius pristatė mums savo monospektaklį „Dulkėti veidrodžiai“ ir sugebėjo palikti be žado ne tik trečiokų, ketvirtokų klases, bet ir mokytojus. Mes negalėjome atplėšti akių, su nuostaba stebėjome aktoriaus energingumą, gebėjimą perteikti emocijas, palaikyti ryšį su žiūrovais ir žinoma, įveiksminti 10 personažų viename kūne. O dar labiau netikėta – galimybė patiems mokiniams įsitraukti į vaidinimą ir būti spektaklio dalimi. Tai dar labiau mus suartino su aktoriumi ir mes pasilikome ilgoje diskusijoje, kurioje gavome daug atsakymų į rūpimus klausimus, sužinojome teatro paslapčių ir naudingų, gyvenimiškų pamokų. Tariam AČIŪ aktoriui Raimondui Kleziui už prasmingą laiką kartu ir nepakartojamą reginį. Laukiam sugrįžtant!

Skaityti plačiau


„Helovyno“ moliūgų paroda – konkursas

Šią savaitę gimnazijos erdvės pasipuošė mokinių sukurtomis „helovyno“ moliūgų kompozicijomis. Visos klasės dalyvauja kūrybiškiausiai išskobto moliūgo konkurse. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti po atostogų, o kol kas gėrimės visų darbais.

Mokinių iniciatyvinė grupė

Skaityti plačiau


Elektroninis mokinio pažymėjimas nuo spalio 15 dienos yra susietas su maitinimo apskaitos sistema naudojant išmaniąją kasą

Informuojame, kad nuo šiol Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos ir jos skyrių: Kazlų Rūdos pradinės mokyklos ir Prano Dovydaičio progimnazijos valgyklose už maitinimą jau yra galimybė atsiskaityti naudojantis elektronine pinigine.

Visi elektroniniai moksleivių pažymėjimai naudojami mūsų gimnazijoje turi šią funkciją

Tereikia prisijungtiprie sistemos ir užregistruoti turimą elektroninį mokinio pažymėjimą susiejant jį su sukurtos e-piniginės sąskaita.


Kviečiame apsilankyti adresu:
https://eurofondas.com

Skaityti plačiau


TOLIMESNĖ 73 LAIDOS ABITURIENTŲ VEIKLA

2021 metais Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje 43 abiturientai įgijo vidurinį išsilavinimą. Visiems išduoti brandos atestatai.

Tolimesnė abiturientų veikla:

80 proc. (34) visų abiturientų mokosi toliau, kiti 20 proc. (9) užsiima kita veikla (dirba, išvyko į užsienį ir kt.). 72 proc. (31) visų abiturientų siekia aukštojo mokslo. 20 studijuoja universitetuose, iš jų 18 mokosi nemokamai – valstybės finansuojamose (VF) vietose, tai sudaro 90 proc.

Lietuvos sveikatos mokslų universitete mokosi 6 (4 VF vietose), studijų programos: Ergoterapijos reabilitacija; Dantų higiena; Farmacija; Medicininė ir veterinarinė genetika; Slauga; Akušerija.

Skaityti plačiau


Elektroniniai mokinio pažymėjimai

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašu Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje, Prano Dovydaičio progimnazijoje ir Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje išduodami Elektroniniai mokinio pažymėjimai.

EMP (elektroninių mokinių pažymėjimų) įvedimą inicijavo Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška. Anksčiau buvusį popierinį mokinio pažymėjimą pakeis plastikinis pažymėjimas, su kuriuo kartu atsiras ir elektroninė savitarna atsiskaitant už maitinimą, o ateityje bus galima įdiegti ir papildomų funkcijų.

Skaityti plačiau


Informacija dėl pagalbos tarnybų senųjų telefonų numerių išjungimo

Vidaus reikalų ministerija informuoja, kad nuo 2021 m. spalio 1 d. visiems pagalbos prašymams, kai reikalinga iškviesti policiją, priešgaisrines gelbėjimo pajėgas ir greitosios medicinos pagalbos tarnybą, Lietuvoje liks tik vienas skubiosios pagalbos telefono ryšio numeris – 112. Senieji pagalbos tarnybų telefono numeriai 01, 101, 011, 02, 102, 022, 03, 103 ir 033 viešuosiuose ryšio tinkluose nuo spalio 1 d. bus nebenaudojami. Laikinai, iki 2022 m. kovo 31 d., paskambinus šiais numeriais balso įrašu dar bus informuojama, kad pagalbos poreikio atveju reikia skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112, o nuo 2022 m. balandžio 1 d. senieji pagalbos tarnybų numeriai bus visam laikui išjungti.


Reikalingas priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija skelbia atranką priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigoms užimti.

Darbo vieta: Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje (Maironio g. 28 A, Kazlų Rūda).

Kvalifikaciniai reikalavimai:
Ne mažesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija.
Gebėjimas: bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą ir teikti informaciją pagal pareigybės nustatytas funkcijas.
Veikla: padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl leidimo dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimo dokumentų kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 13 d.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutartis: sudaroma nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Darbo užmokestis: darbo užmokesčio koeficientas 4,2–7,8 BD.
Dokumentai priimami Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos raštinėje nuo 8 val. iki 15 val., elektroniniu paštu arba paštu.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Kontaktai:
Atgimimo g. 1, LT–69415 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 68 029, 68 030,
el. p. direktorius@kaziogriniausgimnazija.lt, rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt;
ir
tel. (8 343) 49 238, el. p. pradine@kaziogriniausgimnazija.lt


Reikalingas pagalbinis virtuvės darbuotojas

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija skelbia atranką pagalbinio virtuvės darbuotojo pareigoms užimti.

Darbo vieta:
1 etatas Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio progimnazijoje (M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda).

Kvalifikaciniai reikalavimai:
Turi išmanyti mitybos organizavimo teorijas, sveikos gyvensenos pagrindus.
Gebėjimas: gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir dirti komandoje.
Veikla: pagalbinių darbų, organizuojant mokinių maitinimą, atlikimas.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl leidimo dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimo dokumentų kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 20 d.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutartis: sudaroma nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Darbo užmokestis: MMA.
Dokumentai priimami Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos raštinėje nuo 8 val. iki 15 val., elektroniniu paštu arba paštu.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Kontaktai:
Atgimimo g. 1, LT–69415 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 68 029, 68 030,
el. p. direktorius@kaziogriniausgimnazija.lt, rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt.
ir
tel. (8 343) 68 031, el. p. progimnazija@kaziogriniausgimnazija.lt


 • Gimnazijos skyriai

  Prano Dovydaičio progimnazija

  Kazlų Rūdos pradinė mokykla

  Lopšelis-darželis „Pušelė“

  Antanavo mokykla

  Bagotosios mokykla

  Jankų mokykla