Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.: kgrinius@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Mokytojų taryba

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Atstovavimas

Gurevičienė Diana

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazija

Jurkšienė Vaida

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Kazlų Rūdos pradinė mokykla

Karnauskienė Inesa

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Jankų mokykla

Kontvainienė Inga

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus lopšelis-darželis „Pušelė“

Kvietkauskienė Jurga

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazija

Meiluvienė Vida

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Bagotosios mokykla

Paliokienė Angelė

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus lopšelis-darželis „Pušelė“

Radzevičienė Edita

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Antanavo mokykla

Zaveckienė Neringa

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Kazlų Rūdos pradinė mokykla

Martinkienė Rita

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija