Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu 2021 m. kovo 29 d. Nr. TS-56
„Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas
tvarkos aprašo patvirtinimo“,
 Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija vykdo priėmimą į pirmą – ketvirtą gimnazijos klasę
2021-2022 m. m.
 
NUO 2021 M. BIRŽELIO 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D.
 
PRIIMAMI  PRAŠYMAI  MOKYTIS KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOJE

1. Priėmimo tvarka į pirmą - antrą gimnazijos klasę

Asmuo, pageidaujantis mokytis pirmoje – antroje gimnazijos klasėje, gimnazijos direktoriui pateikia:

 • prašymą ir vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą;
 • nustatytos formos pažymėjimo, apie pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies baigimą, originalą;
 • gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją;
 • vieną nuotrauką 3x4;
 • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas) teisės aktų nustatyta tvarka. 

Formos reikalingos užpildyti ir pateikti (prašymas 1-2 kl.), ( mokymo sutartis 1-2 klasės)

2. Priėmimo tvarka į trečią gimnazijos klasę

Asmuo, pageidaujantis mokytis trečioje gimnazijos klasėje, gimnazijos direktoriui pateikia:

(jei mokinys mokėsi Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje)

 • prašymą;
 • paties mokinio užpildytą individualų ugdymo planą;
 • vieną nuotrauką 3x4.

Forma reikalinga užpildyti ir pateikti (prašymas)

(jei mokinys atvyksta iš kitos mokyklos)

 • prašymą ir vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą; įgyto pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją;
 • vieną nuotrauką 3x4;
 • pažymą iš savo mokyklos apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį.

Formos reikalingos užpildyti ir pateikti (prašymas 3 kl.) (mokymo sutartis 3-4kl.)

3. Priėmimo tvarka į ketvirtą gimnazijos klasę

 Asmuo, pageidaujantis mokytis ketvirtoje gimnazijos klasėje gimnazijos direktoriui pateikia:

 • prašymą ir vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą;
 • įgyto pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją
 • vieną nuotrauką 3x4;
 • paties mokinio užpildytą individualų ugdymo planą.

Formos reikalingos užpildyti ir pateikti (prašymas 4 kl.) (mokymo sutartis 3 - 4 kl.)

Mokymo sutartis sudaroma pagal ugdymo programą iki pirmos mokinio mokymosi dienos.
 
Dokumentai priimami ir registruojami Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos raštinėje
nuo 2021 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 31d.
 
Prašymai ir kiti reikalingi dokumentai gali būti teikiami:
 
asmeniškai gimnazijos raštinėje,
 
 
registruotu laišku (69415 Atgimimo g,1, Kazlų Rūda)
Raštinės darbo laikas nuo 9 – 12 val. ir nuo 13 – 16 val., tel. 8 (343) 68029
Adresas: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija
69415 Atgimimo g.,1
Kazlų Rūda
 
Pastaba. Informacija dėl priėmimo į Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnaziją teikiama telefonais: 
8 (343) 95039, 8 (343) 68029

_____________________

Mokyklines uniformas galima įsigyti:
 
Įmonė „Mokyklinės uniformos ir ne tik“
(Vytauto g. 18, Marijampolė, tel. 8 618 49190 )
 
Įmonė „Tometa“
(Draugystės g. 19, Kaunas, tel. 8 37 455185)

 

foto gal

 e dienynas

aktuali info

covid svarbi info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas