Mieli gimnazijos mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai,
 
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje ugdymo procesas 2020–2021 m. m. organizuojamas įprastu būdu, laikantis rekomenduojamų saugumo sąlygų.
 
Būtinosios saugumo sąlygos:
1. Gimnazijoje ribojami bendruomenės narių kontaktai: visi laikosi numatytų saugos priemonių ir saugaus atstumo.
2. Asmenys be nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių į gimnaziją neįleidžiami.
3. Apsaugos priemonės:
Mokytojai turi dėvėti apsaugos priemones, kai neišlaikomas 2 m atstumas ir bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, mokytojų kambaryje, kabinetuose ir pan.);
Mokiniai turi dėvėti apsaugos priemones visose bendrose uždarose erdvėse ar mokytojui paprašius;
Mokiniams savo klasėse apsaugos priemonių dėvėti nebūtina.
4. Siekiant riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktus tiek pamokų, tiek pertraukų metu, vadovautis mokinių srautų reguliavimu, kuris fiksuotas ugdomojo proceso tvarkaraštyje.
5. Skirtingoms klasėms paskirti skirtingi įėjimai ir išėjimai:
Pirmų klasių mokiniams – centrinis įėjimas, klasės paskirtos I aukšte;
Antrų klasių mokiniams – šoninis iš kairės įėjimas, klasės paskirtos II aukšte;
Trečių – ketvirtų klasių mokiniams – šoninis iš dešinės įėjimas, klasės paskirtos III aukšte.
6. Į gimnaziją draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija ar pasireiškia karščiavimas, ar viršutinių kvėpavimo takų, kitų užkrečiamų ligų požymiai.
7. Įtarus susirgimo atvejui, jei mokiniui pasireiškia karščiavimas (37,3 ºC ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis nedelsiant izoliuojamas 13 kab. apie tai pranešama administracijai ir informuojami tėvai.
8. Mokiniams teikiama švietimo ir mokymosi pagalba, konsultuojama tiek individualiai, tiek nuotoliniu būdu.
9. Į gimnaziją ribojamas pašalinių asmenų patekimas, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas būtinas ugdymo proceso organizavimui.
10. Mokinių tėvai į gimnaziją priimami tik iš anksto užsiregistravę, visais klausimais tėvai su pedagogais bendrauja nurodytais kontaktais nuotoliniu būdu.
11. Važinėjantys mokiniai privalo dėvėti apsaugos priemones.
12. Visi gimnazijos bendruomenės nariai dažnai dezinfekuoja ir plauna rankas, dažnai vėdina patalpas, dezinfekuoja dažnai liečiamus paviršius (stalus, rankenas, turėklus ir kt.). Taip pat ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.
13. Mokslo metų eigoje nuolat stebima epidemiologinė situacija, informacija pildoma, reikalui esant nustatomi nauji saugos kriterijai.
 
Gimnazijos administracija

foto gal

 e dienynas

aktuali info

covid svarbi info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas