Rugsėjo 15 d. rytas buvo išskirtinis Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje.

Visa gimnazijos bendruomenė dieną pradėjo neįprastai - rytine mankšta stadione. Ne tik rytas, bet ir visa diena buvo neįprasta. Pradėjome įgyvendinti projekto „Kurk, judėk, tobulėk‘ programos, pirmo užsiėmimo, „Diena be telefonų-žygių diena“,  veiklas.

Pasimankštinę ir tikrai pabudę, gimnazistai  klausėsi  paskaitos ir diskutavo  apie judėjimo reikšmę žmogaus organizmui, mobiliojo telefono poveikį žmogaus sveikatai. Užsiėmimus vedė visuomenės sveikatos specialistės.

Skaityti plačiau

Rugsėjo 9 dieną projekto gabiems ir talentingiems mokiniams “Nuo teorijos iki praktikos” nariai su geografijos mokytoja Dalia Petraitiene aplankėme Lietuvos geologijos muziejų, kuris yra Vievyje. Ten pamatėme  150 kilometrų ilgio Lietuvos kernų kolekciją. Ekskursijos metu sužinojome, jog padaryti vieną gręžinį kainuoja nuo 8 iki 10 milijonų eurų. Vieno gręžimo metu išgręžiama tik 1, 5 metro kerno. Lietuvoje gręžiniai daromi nuo 1953 metų. Muziejaus pastatas pastatytas 1980 metais. Prieš keletą metų renovuotas iš ES lėšų. Gaila, negalėjome aplankyti muziejaus patalpų, nes jos dar renovuojamos. Tačiau pabuvojome valstybinėje kerno saugykloje. Tokių automatizuotų kernų saugyklų pasaulyje nedaug, tad čia atvyksta geologai iš viso pasaulio ir tiria mūsų gręžinių kernus. Buvo labai puiki patirtis pamatyti, kokios uolienos slepiasi Žemės gelmėse Lietuvos teritorijoje.

Kamilė Liutvaitytė, IV b kl.

Skaityti plačiau

Gimnazijoje nuo rugsėjo 15 d. pradedamas įgyvendinti socializacijos projektas
„Kurk, judėk, tobulėk“.

Tikslas - plėtoti mokinių socializacijos galimybes ir ugdyti asmenines kompetencijas.

Projektas įgyvendinamas 2020 m.  rugsėjo – lapkričio mėn. ugdymo proceso metu, vietoje tradicinių pamokų, skiriant dienas pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybiniai veiklai, kuri yra gimnazijos ugdymo turinio dalis.

Projekto veiklose dalyvauja visi gimnazijoje besimokantys mokiniai, mokytojai

Projektas finansuojamas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos pagal vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimo rėmimo konkursą.

 Pirmoji projekto veikla –užsiėmimas  „ Diena be telefonų –žygių diena“ vyks  rugsėjo 15 d.

Užsiėmimo programa:

8.55 val. - visi Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai  renkasi gimnazijos kieme.

9.00 val.- 9.10 val. – rytinė mankšta. Pabudimas/pasiruošimas naujai dienai kartu.

9.10 val.- 9.50 val. -  sveikatinimo paskaita-diskusija - „Fizinio aktyvumo ir judėjimo nauda sveikatai. Mobilaus telefono poveikis žmogaus organizmui.“

Paskaitą-diskusiją veda visuomenės sveikatos specialistės Agnė Stankevičienė, Agnė Barkauskaitė, Lina Rulinskaitė.

9.50 val.  – saugaus elgesio instruktažai. Instruktuoja klasių vadovai.

10.00 val.  -13.30 val.  - Žygiai ir kitos judėjimo veiklos pagal užsiėmimo programą:

1.Išvyka į Birštoną. Dviračių žygis. (Vadovės mokytojos Joleta Norkienė, Vaida Juškienė)
2. Žygis su šiaurietiškomis lazdomis/sveikatinimo užsiėmimai. (Vadovė visuomenės sveikatos specialistė Agnė Stankevičienė)
3. Žygis su jaunaisiais šauliais Kazlų Rūdos miškuose. (Vadovas, neformaliojo švietimo vadovas,  Saulius Martinkus)
4. Žygis su skautais Kazlų Rūdos miškuose (Vadovė mokytoja Audronė Pranskevičienė)
5. Išvyka į Vištytį.  Vištyčio pažintinis takas  (piliakalniai, istorinės vietovės). Žygis pėsčiomis. (Vadovės mokytojos Neringa Matusevičienė, Daiva Gražulienė)
6. Orientacinės varžybos Kazlų Rūdoje (Vadovės mokytojos Odeta Pučinskienė, Eglė Simanauskienė)

13.30 val.- 14.00 val. -  Dienos apžvalga. Refleksija.

Mokiniai šią dieną į gimnaziją renkasi apsirengę  sportine apranga, avi patogią avalynę. (atsižvelgiant į oro sąlygas pageidautina  turėti vienkartinius lietaus paltus).

Kiekvienas turi pasėmęs vandens atsigėrimui, pagal poreikį sumuštinių, vaisių.

Rekomenduojama šią dieną nesinaudoti mobiliais telefonais.

Nors ši rugsėjo pirmoji buvo kitokia nei įprasta, bet visi Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos bendruomenės nariai džiaugėsi, kad pagaliau yra visi kartu.

„Sveiki visi mokiniai, mokytojai, tėveliai, svečiai. Kaip senai nesimatėm, kaip senai nebuvome visi kartu. Vieni kitų labai labai pasiilgom, juk visi kartu gimnazijoje nebuvome susitikę nuo kovo mėnesio!!! Ypatingas rugsėjis. Ypatinga ši diena“- taip  rugsėjo 1-sios renginį pradėjo vedantieji Viltė ir Egidijus.

Skaityti plačiau

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija skelbia atranką socialinio pedagogo pareigoms užimti.
 
Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. Socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.
 
Gebėjimas: bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.
 
Veikla: darbas su mokiniais, jų tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, mokytojais, kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais socialinės-pedagoginės pagalbos klausimais.

Skaityti plačiau

Mieli gimnazijos mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai,
 
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje ugdymo procesas 2020–2021 m. m. organizuojamas įprastu būdu, laikantis rekomenduojamų saugumo sąlygų.
 
Būtinosios saugumo sąlygos:
1. Gimnazijoje ribojami bendruomenės narių kontaktai: visi laikosi numatytų saugos priemonių ir saugaus atstumo.
2. Asmenys be nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių į gimnaziją neįleidžiami.
3. Apsaugos priemonės:
Mokytojai turi dėvėti apsaugos priemones, kai neišlaikomas 2 m atstumas ir bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, mokytojų kambaryje, kabinetuose ir pan.);
Mokiniai turi dėvėti apsaugos priemones visose bendrose uždarose erdvėse ar mokytojui paprašius;
Mokiniams savo klasėse apsaugos priemonių dėvėti nebūtina.
4. Siekiant riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktus tiek pamokų, tiek pertraukų metu, vadovautis mokinių srautų reguliavimu, kuris fiksuotas ugdomojo proceso tvarkaraštyje.
5. Skirtingoms klasėms paskirti skirtingi įėjimai ir išėjimai:
Pirmų klasių mokiniams – centrinis įėjimas, klasės paskirtos I aukšte;
Antrų klasių mokiniams – šoninis iš kairės įėjimas, klasės paskirtos II aukšte;
Trečių – ketvirtų klasių mokiniams – šoninis iš dešinės įėjimas, klasės paskirtos III aukšte.

Skaityti plačiau

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija skelbia atranką socialinio pedagogo pareigoms užimti.
 
Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. Socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.
 
Gebėjimas: bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.
 
Veikla: darbas su mokiniais, jų tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, mokytojais, kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais socialinės-pedagoginės pagalbos klausimais.

Skaityti plačiau

Pasiilgę buvimo kartu, gyvo bendravimo ir veiklų, po ilgokai užsitęsusio karantino, norintieji gimnazistai, antrąją birželio savaitę, susibūrė projekte – dienos stovykloje ,,Praleisk dieną AFIGENAI“. Jaunimą suviliojo dar ir tai, kad stovyklos veiklų organizatorės – dvi mūsų gimnazijoje savanoriaujančios merginos, kurių idėjų įgyvendinimą taip pat stipriai pristabdė karantinas. Qetoo (Sakartvelas) ir Larissa (Ukraina) pasistengė užpildyti savaitę smagiom kūrybinėm, sportinėm ir bendravimo veiklom. Kiekviena diena tapo linksmu nuotykiu, į kurį įsitraukę stovyklos dalyviai demonstravo savo kūrybiškumą, komandinio darbo įgūdžius, lyderystę ir individualius gabumus. Ne tik demonstravo, bet ir naudojosi galimybe juos patobulinti.

Skaityti plačiau

Kadras prieš startąDienos stovykla mūsų gimnazijoje. Su savanorėmis Larissa (Ukraina) ir Ketti (Sakartvelas). Ypač smagi diena - orientacinis žaidimas mieste, atliekant įvairias kūrybines užduotis.

 

 

Skaityti plačiau

foto gal

 e dienynas

aktuali info

covid svarbi info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas