Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.: kgrinius@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Darbo skelbimas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos mokytojo padėjėjas (1 etatas).

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, darbo vieta – Atgimimo g. 1, Kazlų Rūda. Darbas su 9 – 12 klasių mokiniais.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Renida Jankauskė, Tel. Nr. (8 343) 68029, el. paštas: rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Iki kada priimami prašymai: 2022-12-20

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): 

  • aukštasis universitetinis išsilavinimas.
  • gebėjimas savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą ir teikti informaciją pagal pareigybės nustatytas funkcijas.
  • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;
  • mokėjimas naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.

Privalumas – pedagoginis išsilavinimas ir pedagoginio darbo patirtis.

Darbo apmokėjimo koeficientas: 5,3 pareiginės algos BD

Mėnesinis darbo užmokestis: bruto 986 Eur, neto 709 Eur.