Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Antanavo mokykla

Adresas: Mokyklos g. 14, Antanavo k., Kazlų Rūdos sav.
Tel.: (8 343) 66060
El. p.: antanavas@kaziogriniausgimnazija.lt

Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

2019-09-02

Pirmininkas Vilma Staugaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorė Neringa Kirkliauskienė, lietuvių kalbos ir tikybos mokytoja
Narys Lolita Šiaulienė, lietuvių kalbos mokytoja
Narys Renata Kandrotienė, pradinių klasių mokytoja
Narys Edita Radzevičienė, socialinė pedagogė
VAIKO-GEROVĖS-PLANAS-2017-2018 m.m.