Darbo skelbimas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Antanavo mokyklos pradinio ugdymo mokytojas ( 0,96 etato). Terminuota darbo sutartis.

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Renida Jankauskė, Tel. Nr. (8 343) 68029, el. paštas: rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Iki kada priimami prašymai: 2022-09-29

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): 

  • Pretendentas (-ė) turi atitikti  LR Švietimo įstatymo 48 str. keliamus reikalavimus.
  • Atitikti reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.
  • Gebėti efektyviai bendrauti, bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.
  • Mokėti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.

Darbo apmokėjimo koeficientas: 7,44 – 9,28 pareiginės algos BD

Mėnesinis darbo užmokestis:bruto 1293 – 1613 Eur, neto 846 – 1018 Eur.