Vokalinio instrumentinio ansamblio atliekama daina, birželio 20 d., gimnazijos aktų salėje, prasidėjo mokslo metų baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo 1-3 klasių mokiniai, mokytojai, tėveliai.

„Šiandien paskutinė mokslo metų diena. Džiugu, nes rytoj prasideda vasaros atostogos“, kalbėjo renginio vedėjos Eglė ir Austėja.

Renginio vedėjos visiems priminė, svarbiausius gimnazistų laimėjimus ir pasiekimus 2018-2019 m.m.

Didžiuojamės, kad šiais metais, du mūsų gimnazistai tapo respublikinių konkursų nugalėtojais:

Alvaidas  Laucis, 4c klasės mokinys tapo  respublikinio tapybos darbų konkurso „Rudens natiurmortas 2018“ nugalėtoju.

Tomas Janušaitis 2b, klasės mokinys ) tapo respublikinio   konkurso „Fizikos bandymai aplink mus 2019“ video sekcijos geriausių darbų nominantu 10 klasių mokinių grupėje.

Simona Sprainaitytė (3a) Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioniniame etape užėmus II vietą.

Martynas Aušrota, 3b klasės mokinys, Sūduvos krašto matematikos olimpiadoje užėmė I vietą.

Augustė Sovaitė, 3b kasės mokinė, mokslo metus baigė labai gerais pažymiais.

Respublikiniame vaikų ir jaunimo konkurse „Giesmių giesmelė – 2019, gimnazijos mišrus ansamblis tapo I turo nugalėtojais.

Apie mokinių tarybos nuveiktus darbus ir įgyvendintas idėjas,  kalbėjo mokinių tarybos pirmininkė Karolina Kinkaitė.

Renginio vedėjos pristatė gimnazijoje ir už jos ribų vykdytus ir įgyvendintus projektus bei neformaliojo švietimo programas.

Tarptautinio Erazmus + projekto „Turistų traukos objektai mūsų regione“ dalyviai  pristatė dviejų metų projekto veiklą ir paskutinio šalių parnerių susitikimo Lietuvoje įspūdžius ir rezultatus.

          Gimnazijos direktorė, Irena Raulinaitienė, pasidžiaugė gimnazijos bendruomenės narių pasiekimais,  rezultatais ir apdovanojo Padėkos raštais  1–3 gimnazijos klasių mokinius ir mokytojus:

          už labai gerą mokymąsi, aktyvią veiklą tarptautiniame Erasmus+ projekte, socialines-pilietines iniciatyvas:

          Augustę Sovaitę, 3 b;

          už puikaus kūrybinio darbo paruošimą respublikiniam konkursui „Fizikos bandymai aplink mus 2019“, aktyvią veiklą tarptautiniame Erasmus+ projekte, gimnazijos vardo garsinimą“:

          Tomą Janušaitį, 2 b;

          už puikius rezultatus Sūduvos krašto matematikos olimpiadoje:

          Martyną Aušrotą, 3 b;

          už gerą pasirodymą meninio skaitymo konkurso regioniniame etape, kultūrinę-meninę veiklą, gimnazijos vardo garsinimą:

          Simoną Sprainaitytę, 3 a;

          už aktyvų dalyvavimą savivaldybės olimpiadose ir konkursuose, atstovavimą gimnazijai respublikinėje vokiečių kalbos olimpiadoje, meninę-kultūrinę veiklą gimnazijoje:

          Ritą Gurgždaitytę, 3 a;

          už aktyvią veiklą tarptautiniame Erasmus+ projekte, socialines-pilietines iniciatyvas:

          Julių Bieliauską, 3 a;

          už puikų ir nuoširdų vadovavimą mokinių tarybai, aktyvią socialinę-pilietinę veiklą:

          Karoliną Kinkaitę, 3 a;

          už iniciatyvas, kūrybines idėjas organizuojant gimnazijos renginius:

          Kariną Čepukaitę, 2 b;

          Ievą Išganaitytę, 3 b;

        už puikius rezultatus Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų lietuvių kalbos diktante „Raštingiausias savivaldybės mokinys ir darbuotojas, skirto Juozo Tumo Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms paminėti“, aktyvią veiklą ir iniciatyvas klasėje ir dalyvavimą gimnazijos renginiuose:

          Eivilę Klimaitę, 1 b;

          Gabiją Lasinskaitę, 2 c;                 

          už aktyvią veiklą Kalvarijos VVG projekte „Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių gyventojų dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimas“ ir renginių vedimą gimnazijoje:

          Eglę Stankevičiūtę, 2 c;

          už aktyvią veiklą ir iniciatyvas klasėje ir dalyvavimą gimnazijos renginiuose:

          Emiliją Bylaitę, 1 a;

          Tomą Brusoką, 1 b;

          Margirį Dabrilą, 1 a;

          Gretą Galvanauskaitę, 2 c;

          Rugilę Jurgelaitytę, 1 b;

          Kamilę Krinickaitę, 1 a;

          Gabrielę Marcinkevičiūtę, 1 c;

          Martyną Matelytę, 2 a;

          Vilių Ničiperovičių, 1 c;

          Domantą Pipirą, 2 c;

          Kamilę Skučaitę, 2 a;

          Paulių Turauską, 2 c;

          Gabiją Zalagaitytę, 1 b;

          už puikų pasirodymą respublikiniame vaikų ir jaunimo konkurse „Giesmių giesmelė – 2019“:

          gimnazijos mišrų ansamblį;

       už puikų mišraus ansamblio paruošimą respublikiniam vaikų ir jaunimo konkursui „Giesmių giesmelė – 2019“, mokinių meninių-kūrybinių kompetencijų ugdymą:

          Audronę Pranskevičienę;

       už gerą mokinės paruošimą meninio skaitymo konkurso regioniniam etapui, mokinių kūrybiškumo bei meninės saviraiškos ugdymą:

          Odetą Pučinskienę;

      už puikų mokinio paruošimą respublikiniam konkursui „Fizikos bandymai aplink mus 2019“, gamtamokslinių kompetencijų ugdymą:

          Ritą Martinkienę;

      už puikų mokinio paruošimą respublikiniam tapybos darbų konkursui „Rudens natiurmortas 2018“, mokinių kūrybiškumo bei meninės saviraiškos ugdymą:

          Vytą Aputį;

          už puikų mokinio paruošimą Sūduvos krašto matematikos olimpiadai, mokinių matematinių kompetencijų ugdymą:

          Daivą Vaišnorienę.

          Renginio pabaigoje direktorė 2 klasių mokiniams įteikė pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus.

Visiems bendruomenės nariams ji palinkėjo gerų, saugių ir linksmų vasaros atostogų.

Šventės metu dalyvius džiugino gimnazijos mišraus ansamblio ir vokalinio instrumentinio ansamblio dalyvių atliekami muzikiniai kūriniai.

Gimnazijos informacija

foto gal

 e dienynas

aktuali info

covid svarbi info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas