Netradicinės, integruotos pamokos, pamokos netradicinėse erdvėse, tai ugdymo (si) metodai, skatinantys mokinių motyvaciją, siejantys žinias su gyvenimiška patirtimi, potyriais, gilinantys  mokinių  gebėjimus ir įgūdžius.

„jaučiausi sudominta, nes niekad tiek nesigilinau į istorinių objektų istoriją, o dabar tam skyriau daug daugiau dėmesio“, „buvo įdomu ir naudinga, nes patys savo akimis realiai galėjom pamatyti istorinius objektus, išryškinti skirtumus (pvz, architektūros stilius)“, „geriau įsisavinau informaciją: mačiau objektą, girdėjau informaciją, „pristačiau istorinį objektą anglų kalba, pasijaučiau tarsi būčiau gidas užsieniečiams atvykusiems į Lietuvą“, įgijau drąsos kalbėdamas prieš auditoriją“, „sužinojau keletą naujų istorinių vietų Kaune“, „buvo įdomu istoriją pristatyti anglų kalba“, „praplėčiau anglų ir istorijos žinias“, „viešai kalbėjau, tai buvo drąsu“, „žinias galėčiau pritaikyti istorijos pamokose, dalyvaudama viktorinose, protmūšiuose“, „jei su šeima važiuosius į Kauną ir jie norės išgirsti apie mūsų aplankytus objektus, pvz, Mairionio muziejų, papasakosiu“.

Tai Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos pirmų klasių mokinių mintys, reflektuojant po birželio 11d. įvykusios netradicinės integruotos anglų kalbos – istorijos pamokos  „Kauno senamiestis: istorija ir dabartis“ („Kaunas old town: past and present“)

Pamoka vyko netradicinėje erdvėje - Kauno senamiestyje. Mokiniai iš anksto gavo užduotis, ruošėsi anglų- lietuvių kalbomis pristatyti Kauno senamiestyje esančius istorinius- kultūrinius objektus: Vytauto bažnyčią, Perkūno namą, Siručio ( dabartinį Maironio lietuvių literatūros muziejų), prie paminklo Maironiui kalbėjo apie šią iškilią Lietuvos asmenybę, Kauno rotušę, šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką, Kauno pilį, naujai pastatytą Vyčio paminklą  ir kt.

Mokinių nuomone, tokių pamokų jie norėtų daugiau, nes „lengviau įsisavinau medžiagą“, „nes laisvesnis bendravimas, nei tradicinėje pamokoje“, „aplinka yra kita ir tai labiau motyvuoja“ , „kartu gilini dviejų dalykų žinias“

Pamoką organizavo ir vedė anglų kalbos vyr. mokytoja Virginija Gustainienė ir istorijos mokytoja metodininkė Vaida Juškienė.

Virginija Gustainienė, Vaida Juškienė,
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos mokytojos
 

foto gal

 e dienynas

aktuali info

covid svarbi info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas