Mieli gimnazijos mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai,
 
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje ugdymo procesas 2020–2021 m. m. organizuojamas įprastu būdu, laikantis rekomenduojamų saugumo sąlygų.
 
Būtinosios saugumo sąlygos:
1. Gimnazijoje ribojami bendruomenės narių kontaktai: visi laikosi numatytų saugos priemonių ir saugaus atstumo.
2. Asmenys be nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių į gimnaziją neįleidžiami.
3. Apsaugos priemonės:
Mokytojai turi dėvėti apsaugos priemones, kai neišlaikomas 2 m atstumas ir bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, mokytojų kambaryje, kabinetuose ir pan.);
Mokiniai turi dėvėti apsaugos priemones visose bendrose uždarose erdvėse ar mokytojui paprašius;
Mokiniams savo klasėse apsaugos priemonių dėvėti nebūtina.
4. Siekiant riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktus tiek pamokų, tiek pertraukų metu, vadovautis mokinių srautų reguliavimu, kuris fiksuotas ugdomojo proceso tvarkaraštyje.
5. Skirtingoms klasėms paskirti skirtingi įėjimai ir išėjimai:
Pirmų klasių mokiniams – centrinis įėjimas, klasės paskirtos I aukšte;
Antrų klasių mokiniams – šoninis iš kairės įėjimas, klasės paskirtos II aukšte;
Trečių – ketvirtų klasių mokiniams – šoninis iš dešinės įėjimas, klasės paskirtos III aukšte.

Skaityti plačiau

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija skelbia atranką socialinio pedagogo pareigoms užimti.
 
Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. Socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.
 
Gebėjimas: bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.
 
Veikla: darbas su mokiniais, jų tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, mokytojais, kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais socialinės-pedagoginės pagalbos klausimais.

Skaityti plačiau

Pasiilgę buvimo kartu, gyvo bendravimo ir veiklų, po ilgokai užsitęsusio karantino, norintieji gimnazistai, antrąją birželio savaitę, susibūrė projekte – dienos stovykloje ,,Praleisk dieną AFIGENAI“. Jaunimą suviliojo dar ir tai, kad stovyklos veiklų organizatorės – dvi mūsų gimnazijoje savanoriaujančios merginos, kurių idėjų įgyvendinimą taip pat stipriai pristabdė karantinas. Qetoo (Sakartvelas) ir Larissa (Ukraina) pasistengė užpildyti savaitę smagiom kūrybinėm, sportinėm ir bendravimo veiklom. Kiekviena diena tapo linksmu nuotykiu, į kurį įsitraukę stovyklos dalyviai demonstravo savo kūrybiškumą, komandinio darbo įgūdžius, lyderystę ir individualius gabumus. Ne tik demonstravo, bet ir naudojosi galimybe juos patobulinti.

Skaityti plačiau

Kadras prieš startąDienos stovykla mūsų gimnazijoje. Su savanorėmis Larissa (Ukraina) ir Ketti (Sakartvelas). Ypač smagi diena - orientacinis žaidimas mieste, atliekant įvairias kūrybines užduotis.

 

 

Skaityti plačiau

2019- 2020 m. m.  labai gerais pažymiais baigė:

Egidijus Pupius, 1a klasė

Gabija Gervytė, 1b klasė

Gabija Lasinskaitė, 3b klasė

Sveikiname ir didžiuojamės!

Mokinių priėmimo į Kazlų Rūdos Kazio Griniaus  gimnaziją
tvarka
 
Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu 2020 m. balandžio 29 d.
„Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas
tvarkos aprašo patvirtinimo“,
 Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija vykdo priėmimą į pirmą – ketvirtą  gimnazijos klasę
2020-2021 m. m.
 
NUO 2020 M. BIRŽELIO 1 D.  IKI RUGPJŪČIO 31 D.
 
PRIIMAMI  PRAŠYMAI  MOKYTIS  KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOJE

Skaityti plačiau

foto gal

 e dienynas

aktuali info

covid svarbi info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas